Jak zapobiec zamarznięciu zbiornika po wyłączeniu światła

Niebezpieczeństwo związane z temperaturami poniżej zera dla zbiorników z wodą pitną, przeciwpożarową lub przemysłową jest oczywiste – w temperaturze poniżej 0°C woda zamienia się w lód, który rozszerzając się, może zdeformować, a nawet rozerwać zbiornik.

Wraz z nadejściem zimy i ciągłymi przerwami w dostawie prądu spowodowanymi atakiem rakietowym nieadekwatnego sąsiada, w domu i w pracy ludzie stosują różne metody, aby zapobiec zamarzaniu zbiorników z wodą:

  • Jeśli to możliwe, zainstalować pojemnik w pomieszczeniach wewnętrznych. Najlepiej w pomieszczeniu ogrzewanym, choć periodycznie.
  • Zaizolować zbiornik oraz zawory odcinające i regulacyjne (krany, zawory, rury). Rodzaj i grubość warstwy izolacyjnej dobiera się w zależności od średniej temperatury dobowej.
  • Jeśli izolacja termiczna nie jest wystarczająca, konieczne jest zorganizowanie elektrycznego ogrzewania zbiornika (kabel elektryczny, taśma cieplna, zanurzeniowy elektryczny podgrzewacz wody). Ogrzewanie elektryczne wymaga energii elektrycznej, więc będziesz musiał kupić generator lub systematycznie ogrzewać wodę, gdy jest dostępna. Aby woda była ciepła przez długi czas i nie zamarzała, nie można obejść się bez izolacji termicznej zbiornika. W tym celu można użyć wełny mineralnej, która jest owinięta wokół zbiornika i związana liną. Na pokrywę zbiornika można również nałożyć płynną dwuskładnikową piankę poliuretanową o wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Wybór systemu grzewczego zależy od budżetu, izolacji termicznej, wymiarów i materiału zbiornika.

Jeśli nie stać Cię na generator i system grzewczy, a zbiornik jest zainstalowany w środowisku o minimalnym ryzyku zamarzania wody, możesz zapobiec jego zamarzaniu wykonując kilka prostych kroków:

  • Kup większy zbiornik – im więcej wody w zbiorniku, tym dłużej nie będzie on zamarzał.
  • Preferuj pojemniki okrągłe od kwadratowych lub prostokątnych – lepiej izolują od zimna ze względu na mniejszą powierzchnię kontaktu z powietrzem.
  • Okresowo sprawdzaj zbiornik, orurowanie i armaturę pod kątem nieszczelności, które przyczyniają się do procesu przemiany płynu w lód.
  • Unikaj zbiorników z płaskimi dachami (jeśli planowana jest instalacja na zewnątrz) – prawdopodobieństwo tworzenia się lodu na dachu spadzistym jest mniejsze.
  • Upewnij się, że woda w zbiorniku jest w ruchu (jeśli to możliwe) – poruszająca się woda wymaga silniejszego mrozu, aby zamienić się w lód.
  • Zainstaluj zbiornik pod ziemią poniżej głębokości zamarzania gruntu (głębokość zamarzania gruntu może się różnić w zależności od regionu).

Zbiorniki modułowe różnych typów

Jeśli potrzebujesz przechowywać duże ilości wody pitnej lub przeciwpożarowej na zewnątrz, najlepszym rozwiązaniem są zbiorniki modułowe. Są to prefabrykowane zbiorniki stalowe, w których można przechowywać różne cenne płyny przez cały rok. W tym celu zbiorniki modułowe wyposażone są w nowoczesną izolację termiczną, pompy obiegowe, a nawet systemy grzewcze w postaci elementów grzejnych.

W zależności od specyfiki eksploatacji, zbiorniki modułowe mogą być nadziemne lub podziemne. Te drugie nie są wyposażone w ogrzewanie, a jedynie w izolację termiczną.

Dlaczego współpraca z nami jest opłacalna

Aquapolymer Engineering oferuje zamówienie zbiornika do przechowywania wody w Ukrainie na korzystnych warunkach. W naszym katalogu znajdują się zbiorniki polipropylenowe o różnych objętościach i kształtach. Można również zamówić instalację zbiornika modułowego u klienta: wszystkie dostępne rozmiary zbiorników modułowych można znaleźć na naszej stronie internetowej.