Zasada funkcjonowania separatorów tłuszczu

makboxf

Wody ścieczne, które przedostają się do systemu kanalizacyjnego prawie zawsze zawierają różne tłuszcze. Dotyczy to szczególnie wód ściecznych kuchennych zarówno bytowych jak i zawodowych.

Wkrótce wielka ilość tłuszczu zanieczyszcza system kanalizacyjny, utrudnia skuteczne funkcjonowanie oczyszczalni. Tłuszcze, które osiadają w zbiornikach zanieczyszczają środowisko otaczające, gleby i wodę. Także coraz bardziej komplikuje się pompowanie wody ściecznej.

W związku z tym w systemach kanalizacyjnych przewidziane są separatory tłuszczu. Podstawowa zasada jest bardzo prosta: zatrzymują one cząstki tłuszczu i uniemożliwiają im przedostanie się do systemu kanalizacyjnego. Natomiast cechy szczególne konstrukcji mogą się różnić.

Po przedostaniu się do zbiornika woda stopniowo napełnia pierwszą komorę. Cząstki tłuszczowe przemieszczają się w kierunku powierzchni ze względu na różną szczelność. Tłuszcz tam przedostaje się do specjalnej komory, gdzie się gromadzi, a woda oczyszczona przemieszcza się w kierunku systemu. W drugiej komorze tłuszcz ostatecznie separuje się. Zgromadzone cząstki twarde należy okresowo czyśćić ręcznie lub przy pomocy systemów zautomatyzowanych.

Często w separatorach tłuszczu instalowany jest dodatkowy filter mechaniczny. Separuje on największe cząstki przed rurą wejściową w celu uniknięcia przedwczesnego zanieczyszczenia.

Ważnym czynnikiem jest całkowita hermetyczność konstrukcji. Uniemożliwia to wystąpienie ryzyka w zakresie wycieku odpadów, także zapobiega to rozprzestrzenianiu nieprzyjemnych zapachów, robi to w ten sposób separator tłuszczu bardziej skutecznym i ekologicznym. Średnice rur wybierane są pod względem średnicy krótkiej rury, aby łatwo było montować i w celu zabezpieczenia niezawodności połączeń.

Technologia funkcjonowania

Różne modele separatorów tłuszczu stosują różne sposoby w zakresie separacji i przetwarzania tłuszczu:

  • Mechaniczny. Drobnodyspersyjne membrany porowate pochłaniają substansje tłuszczowe. Jest to najprostsza metoda, którą można wykorzystywać w każdym środowisku, ale jest ona niedostatecznie skuteczną w warunkach wielkich wymiarów prac. W przypadku nadmiernej ilości tłuszczu membrany te szybko się zaśmiecają i potrzebują ciągłego oczyszczania oraz wymiany.
  • Koalescencyjny. Jeszcze jedna przyrodnicza metoda. Tłuszcze zbierają się w konglomeraty, gromadzą się na powierzchni i w ten sposób tworzą warstwę i następnie usuwane są przy pomocy mechanicznej.
  • Fizyczno-chemiczny. W systemie wykorzystywane są specjalne reagenty, które wiążą cząstki tłuszczowe ze sobą. A filtry mechaniczne przeznaczone są dla głębokiego oczyszczania oddzielają wielkie grupy co z kolei umożliwia tworzenie osadu w specjalnych zbiornikach.
  • Flotacyjny. Specjalne kompresory pompują do komory powietrze. Tłuszcze gromadzą się w bąbelkach, gdzie następnie przedostają się na powierzchnię. Metoda ta stosowana jest w systemach z wysoką temperaturą wód ściecznych, gdy tłuszcz jest w całości rozcieńczony i metody mechaniczne nie są w stanie zrealizować tego zadania.
  • Centryfugowanie. Woda i tłuszcz posiadają różną szczelność i wagę, i więc po przedostaniu się do centryfugi dzielą się przy pomocy inercji.

Są także separatory tłuszczu, które bazowane są na zasadzie parowania, krystalizacji i innych współczesnych technologii. Wybierane są one pod względem warunków eksploatacyjnych, typu i właściwości środowiska roboczego, oczekiwanego poziomu obciążenia i zdolności przepustowej.

Spółka «Akwapolymer Engineering» oferuje niezawodne systemy zestawowe w zakresie wyposażenia oczyszczalni przemysłowego i bytowego przeznaczenia różnego poziomu złożoności.