Obsługa kanalizacyjnych stacji pompowych

 

przepompownia lizy

W celu skutecznego i niezawodnego funkcjonowania kanalizacyjnej stacji pompowej należy zabezpieczyć prawidłową obsługę kompleksową. Zależy od tego poziom funkcjonowania systemu, jego ekologiczność i funkcjonalność.

– Techniczna obsługa wykonywana jest conajmniej raz na kwartal;

– Należy sprawować systematyczną kontrolę nad cyklami funkcjonalnymi wszystkich pomp;

– Wystąpienie dziwnego szumu w czasie funkcjonowania jest jednym z pierwszych znaków awaryjnych;

– W przypadku występowania najmniejszych odchyleń należy sprawdzić wszystkie wskaźniki hydrauliczne aby ustalić przyczynę awarii;

– W przypadku poważnych usterek w zakresie funkcjonowania należy szybko wymienić i naprawić pompę;

– Wszystkie pompy periodycznie są demontowane w celu oczyszczenia i mycia;

– W celu podniesienia nie można wykorzystywać kabli, aby uniknąć wystąpienia awaryjnych sytuacji lub poważnych usterek;

– Pompy te badane są w sposób rzetelny w zakresie uszkodzeń, śladów zużycia i innych defektów.

Porządek pracy

Jednym z pierwszych etapów prac związanych z oczyszczaniem jest oczyszczanie studni. Usuwane z nich nagromadzone odpady i muł. W przypadku dużej ilości wyposażenie pompowe podlega psuciu i wsztrzymywany jest ruch stacji. Skutukuje to z kolei awaryjnymi sytuacjami, poważnymi problemami ekologicznymi i drogą naprawą kapitalną.

Aby uniknąć nieprzyjemnych usterek należy przeprowadzać obsługę kanalizacyjnych stacji pompowych przez fachowców i w odpowiednim terminie. W czasie prac związanych z oczyszczeniem wszystkie odpady są usuwane, twarde cząstki, płynne ścieki, które znajdują się w blokach.

W celu odpompowywania wykorzystywane są pompy próżniowe i inne wyposażenie zawodowe. Jest to prosta i szybka metoda oczyszczenia, która umożliwia usunięcie nawet poważnego zaśmiecania na znacznej głębokości. Utylizacja odpadów wykonywana jest w specjalnych miejscach.

Aby wyczyścić wewnętrzną powierzchnię od tłuszczu i produktów naftowych można wykorzystywać chemiczne środki do mycia. Także należy sprawdzić i wznowić poziom smaru. W przypadku występowania śladów w wodzie należy sprawdzić i wymienić gumową uszczelkę otworu wejściowego.

Funkcjonowanie Kanalizacyjnej stacji pompowej jest bardzo reglamentowana. Wszystkie procesy odbywają się zgodnie z dokumentacją techniczną. Kontrola więc nad stanem roboczym pomp jest dość prosta: wystarczy porównać występujące wskaźniki z tymi, które wyznaczył producent. Ale wykonywać wszystkie oszacowania i sprawdzenia powinien tylko fachowiec z posiadanym odpowiednim szkoleniem kwalifikacyjnym.

Tymczasem sprawdzane są wszystkie kontakty, klemy, czujniki, urządzenia do uruchomienia i złącza. Kabel zasilania obowiązkowo powinien być hermetycznie zabezpieczony, a skrzynka przyłączeniowa powinna być mocno zamontowana na obudowie. Także podlegają sprawdzaniu zawory odcinające, mocowania mechaniczne, węzłe podłączeniowe i zawory powrotne.

Ważnym elementem w czasie obsługi kanalizacyjnych stacji pompowych jest przestrzeganie środków bezpieczeństwa. Pompa potrzebuje naprawy w przypadku gdy jej wskaźniki nie odpowiadają normie o chociażby 10%. Badania wizualne umożliwiają stwierdzenie mechanicznych uszkodzeń i śladów korozji. W przypadku występowania rdzy jest ona rzetelnie usuwana, a pompa smarowana jest przy pomocy antykorozyjnych substancji.

Nasza spółka „Akwapolymer Engineering” oferuje wyposażenie i częsci zestawowe dla systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni bytowych lub przemysłowych, a także cały zestaw usług pomocniczych.