Modułowe zbiorniki w rolnictwie

W dziale rolniczym dość ostro występuje zagadnienie związane z przechowywaniem, transportowaniem wody pitnej i innych płynów wykorzystywanych w zakresie nawozów pól, obróbki i zabezpieczenia skutecznej działalności gospodarstw rolnych. W okresie letnim występuje najwięcej pożarów rolnicy więc i agrariusze często cierpią przez pożary na zagospodarowanych terenach, polach z rozmiatym siewem, sadach, obszarach miejsc z posadzonymi drzewami. Z powodu braku środków pierwotnych gaszenia pożarów i strategicznych zapasów wody pożarowej przedsiębiorstwa rolne w zwiazku z tym ponoszą wielkie straty finansowe. Aktualnym zagadnieniem jest także zabezpieczenie miejscowości wodą pitną i techniczną przeznaczoną na potrzeby rolne. Przyczyną jest zły stan sieci inżynierskich i wodociągów. W ten sposób stworzenie strategicznych zapasów wody jest potrzebne w celu zabezpieczenia trybu pitnego, podlewania zielonych roślin, gaszenia pożarów, hodowli wielkiego bydła rogatego i wykonania innych zadań rolnych.

modułowe zbiorniki na nawóz

Wszystkie te ważne zagadnienia mogą być rozwiązane przy pomocy zbiorników modułowych Makbox, termin służby których wynosi nie mniej, niż 50 lat. Zbiorniki te sprojektowane są w ten sposób, że nie potrzebują wykorzystywania techniki specjalnej w czasie montażu co z kolei umożliwia przy pomocy własnych niewielkich sił za 2-3 dni wykonanie prac montażowych. Zbiorniki te są mobilne co umożliwia operacyjne transportowanie wyposażenia na nowe miejsce, jeżeli zajdzie taka konieczność. Na przykład racjonalnie jest transportować pojemniki przeznaczone dla podlewania roślin sezonowych.

Przeznaczenie zbiorników modułowych

Praktyczne i niezawodne zbiorniki przeznaczone są dla przechowywania wody w rolnictwie posiadają znacznie większy zakres zastosowania. Zbiorniki modułowe Makbox wykonane są zgodnie z odpwiednimi ukraińskimi i międzynarodowymi sanitarnie-higienicznymi normami. Umożliwia to wykorzystywanie zbiorników w zakresie przechowywania oleju, artykułów żywnościowych, produktów naftowych, nawozów mineralnych i nawet substancji chemicznych. Wykorzystywane one są w zakresie podlewania sadów, obszarów uprawy winogron, dbania o cieplarnie i nawet hodowli ryby.

Zbiorniki modułowe przeznaczone są dla przechowywania płynów Makbox w porównaniu z plastikowymi zbiornikami nie ulegają negatywnemu oddziaływaniu promieni słonecznych co z kolei zapobiega obecności chorobotwórchych bakteriów i zakwitowi wody. Jeśli porównać ze spawanymi i żb wyrobami to wartość zbiorników modułowych jest niższa, a termin eksploatacji jest wyższy ze względu na odporny na korozję korpus karbowany. Dzięki obecności wysokogatunkowej membrany woda i inne płyny nie ulegają zanieczyszczeniom co wydłuża termin przechowywania produkcji. Zbiorniki modułowe odporne są na działania wiatru szybkość którego wynosi do 45 m/s i trzęsienia ziemi, amplituda których wynosi 6-7 stopni według skali Richtera.

Nasza spółka oferuje ponad 160 typów/rozmiarów pojemników modułowych, a także projektowanie wyposażenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstw rolnych. Ewentualny zestaw pojemników wyposażony jest w zawory odcinające, czujniki, schody przeznaczone dla wygodnego sprawowania kontroli na stratą płynu. Proszę więc o złożenie zamówień współczesnych zbiorników modułowych i już teraz rozwiązywać to zagadnienie.