Polietylen lub włókno szklane? Co najlepiej wykorzystać w czasie wytworzenia kanalizacyjnej stacji pompowej?

Kanalizacyjna stacja pompowa (dalej KNS) instalowana jest w miejscach występowania potrzeby obowiązkowego odprowadzania wód ściecznych lub deszczowych/topionych.

W zależności od poziomu zanieczyszczenia i rozmiarów wód ściecznych kanalizacyjna stacja pompowa dzieli się na dwa typy, to znaczy: instalacja w jamie i sucha instalacja.

Jeżeli zajdzie konieczność pompowania wody w wielkich rozmiarach, na przykład w domach prywatnych lub na niewielkich przedsiębiorstwach, to nadaje się idealnie pierwsza opcja, – instalacja w jamie. Wyposażenie Kanalizacyjnej Stacji pompowej w jamie jest dość proste. Obecnie wiele spółek oferują w zakresie sprzedaży już gotowe konstrukcje.

Spółka „Akwapolymer Engineering” oferuje Kanalizacyjne stacje pompowe z całym zestawem montażowym i wszystkim niezbędnym wyposażeniem i realizuje montaż Kanalizacyjnych stacji pompowych w krótkim terminie. Ważną zaletą takiej konstrukcji jest łatwa instalacja, ponieważ nie potrzebuje ona żadnych przygotowań.

Kanalizacyjna stacja pompowa składa się z następujących części zestawowych:

 • zbiornika (komory, która odbiera płyn);
 • pompy (w warunkach dużych rozmiarów jest opcja instalacji kilku agregatów);
 • czujnika poziomu.

Zbiorniki te wykonane przeważnie z:

 • włókna szklanego;
 • polietylenu.

Każdy z tych materiałów posiada pewne zalety i wady.

Włókno szklane

włókno szklane

Podstawą materiału jest włókno szklane. Materiał ten posiada dobrą odporność na ciśnienie gleb i zabezpiecza on dobrą hydroizolację. Twardość wyrobu osiągana jest dzięki składnikowi wyrobu, tzn. szkła. Jednak w czasie pracy z tym materiałem należy obowiązkowo przestrzegać wszystkich nórm przewidzianych w instrukcji eksploatacyjnej takiego wyrobu. Ważnym jest to, że montaż konstrukcji powinni wykonywać wyłącznie ludzi, którzy posiadają odpowiednie szkolenia wyższe, ponieważ najmniejszy błąd w czasie instalacji może spowodować psucie wyposażenia.

Jescze jedną pozytywną własnością włókna szklanego jest odporność na wahania temperatury (od -50°С do +110°С).

Podstawowymi zaletami włókna szklanego są:

 • nie koroduje;
 • nie gnije;
 • nie ulega oddziaływaniu płynów agresywnych i t.d.;

Jednak włókno szklane posiada szereg wad, to znaczy:

 1. włókno szklane negatywnie reaguje na uderzenia i cięcia (w przypadku przedostania się do szczeliny wilgoci spowodować może to rozwarstwienie materiału).
 2. Kanalizacyjną stację pompową najlepiej instalować na płytę betonową. Wykonanie konstrukcji betonowej istotnie zwiększa wydatki na budownictwo i potrzebuje dodatkowego czasu.
 3. włokno szklane nie może być spawane w żaden sposób co utrudnia jego naprawę w przypadku występowania usterki.
 4. w przypadku instalacji zbiornika z włókna szklanego występuje konieczność dodatkowej hydroizolacji w miejscach wejścia rur, co może negatywnie wpłynąć na hermetyczność konstrukcji.

Polietylen

polietylen

Główmą zaletą polietylenu jest jego wspaniałna spawalność. Zabezpiecza to jednorodność materiału.

Innymi zaletami Kanalizacyjnej Stacji pompowej z polietylenu są:

 • dobra hermetyczność zbiornika (w procesie wytworzenia stacji pompowej wykorzystywane jest spawanie ekstruzyjne, dzięki temu konstrukcja ta jest cała i nie potrzebuje dodatkowej hydroizolacji);
 • łatwe i szybkie produkowanie wyrobu;
 • przewidziana jest opcja naprawy na każdych etapach produkcji, instalacji i eksploatacji;
 • łatwy montaż gotowej produkcji.

Polietylen posiada szereg zalet w stosunku do innych materiałów, to znaczy:

 • dielektryczne właściwości;
 • moc;
 • nie koroduje;
 • elastyczność;
 • niska parowa i gazowa przenikalność;
 • może łatwo ulegać wtórnemu przetwarzaniu.

W oparciu o dane statystyczne i dane badań mozna stwierdzić, że polietylen może być eksploatowany w okresie wynoszącym ponad 50 lat bez zmian chemicznych i mechanicznych.

Więc można śmiało wyciągnąć wniosek, że w celu budownictwa Kanalizacyjnej Stacji Pompowej najelpiej nadaje się polietylen Wyrób ten jest w stanie funkcjonować przez kilkadziesiąt lat bez uszkodzeń.

Wytworzenie i montaż kanalizacyjnej stacji pompowej z polietylenu – jest to specyfika działalności spółki „Akwapolymer Engineering”. Oferujemy naszym klientom wyłącznie wysokogatunkowe wyposażenie. O szczegółach na temat usług i produkcji, które my realizujemy mozna dowiedzieć się przy pomocy numerów telefonów podanych na naszej stronie.