Kanalizacyjne stacje pompowe pod klucz

jak wybrać przepompownię ścieków

Kanalizacyjne Stacje pompowe (KNS) – jest to zestaw hydrotechnicznego wyposażenia i budowli, który składa się z pojemników, pomp i wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do przekazania gospodarczo-bytowych, deszczowych i przemysłowych wód ściecznych. Instalowane są one w tych przypadkach, gdy wolne odprowadzenie wody jest niemożliwe.

Kanalizacyjne Stacje pompowe wykorzystywane są w zakresie zorganizowanego odprowadzenia zanieczyszczonej wody od produkcyjnych, technologicznych, komercyjnych budowli i budynków. Typowa Kanalizacyjna Stacja pompowa jest to wertykalnie wykonaną instalacją umożliwiającą podnoszenie poziomu i przekazanie płynu na znaczną odległość. Instalacja ta lekko podnosi wody ścieczne na wysokość punktów z punktu umiejscowionego niżej geologicznego oznaczenia kolektora.

Zasada funkcjonowania Kanalizacyjnej Stacji Pompowej

montaż przepompowni ścieków

Standardowa Kanalizacyjna Stacja Pompowa wykonana jest w formie plastikowego zbiornika o grubości ścianki wynoszącej do 150 mm, wewnatrz którego umieszczona jest rura przepływowa i rura przeznaczona dla przekazania płynu, pompa kanalizacyjna, zawory, zasuwki, czujnik i pojemnik (przeznaczony dla filtracji śmieci). Kanalizacyjna Stacja Pompowa projektowana jest na wysokości 3-8 metrów w zależności od głębokości umiejscowienia i geodezyjnych cech szczególnych miejscowości.

Konstrukcja Kanalizacyjnych Stacji Pompowych zaopatrzona jest w system wentylacji powietrza i właz hermetyczny w celu likwidacji nieprzyjemnych zapachów. W środku korpusu kanalizacyjnej stacji pompowej można wykonać schody, miejsce dla obsługi w przypadku wielkiej wysokości instalacji. Aby uruchomić i sterować trybem funkcjonowania instalacji należy wykorzystać szafę sterowania i specjalne oprogramowanie.

W stacjach tych zanieczyszczone wody podawane są przymusowo lub przy pomocy wolnego przepływu. W przypadku osiągnięcia pewnego poziomu napełnienia zbiornika przez substancje zanieczyszczone uruchomiony zostanie czujnik, który przy pomocy spławika uruchamia pompę zatapialną w celu zmniejszenia i doprowadzenia wody ściecznej przez rurę.

Zakres zastosowania Kanalizacyjnej stacji Pompowej

Autonomiczną stację kanalizacyjną można wykorzystywać w każdych warunkach niezależneie od geograficznego umiejscowienia i klimatu regionu. Stacja ta może być podłączona do zewnętrznej sieci komunalnej, oczyszczalni i innych systemów bytowej, zlewnej, a także produkcyjnej kanalizacji. Podstawowymi zadaniami kanalizacyjnej stacji pompowej są: podniesienie płynu ponad poziom odbierania przez kolektor i transportowanie zanieczyszczonych wód ściecznych dalej od budowli przemysłowych i budynków.

Jak wybrać kanalizacyjną stację pompową?

W przypadku dokonania wyboru instalacji przeznaczonej dla odprowadzania wód powrotnych (ściecznych) należy uwzględniać następujące czynniki:

 • kategoria wód powrotnych (produkcyjne, gospodarczo-bytowe, deszczowe oraz topione i t.);
 • głębokość instalacji kolektora;
 • objętość wód ściecznych;
 • wysokość i odległość transportowania wód ściecznych;
 • hydrotechniczne charakterystyki projektu;
 • rzeźba terenu;
 • automatyzacja procesu i typ pomp.

Kupić pompową stację kanalizacyjną w „Akwapolimer Engineering”

Spółka „Akwapolymer Engineering” wykonuje projektowanie, produkcję i montaż pompowych stacji kanalizacyjnych na terenie Ukrainy i bliskich krajów.

Przed dokonaniem zakupu pompowej stacji kanalizacyjnej należy indywadualnie ustalić podstawowe charakterystyki: wydajność nominalną i maksymalną systemu, wymiary, zestaw.

Zalety stacji kanalizacyjnych od Akwapolimer Engineering:

 • Ekologiczność. Przy pomocy KNS można zrealizować odprowadzenie ścieków i zanieczyszczonej wody od budowli w maksymalnie krótkich terminach.
 • Kompaktność. Niewielkie wymiary konstrukcji nie potrzebują dużej przestrzeni w zakresie instalacji. System ten nie posiada komór wentylacyjnych i ż/b pojemników.
 • Racjonalność. W całości zautomatyzowane stacje pompowe funkcjonują w przypadku uruchomienia czujnika, co umożliwi istotne zmniejszenie strat na eksploatację wyposażenia.
 • Wygodność w obsłudze. Kanalizacyjne stacje pompowe nie potrzebują szczególnej uwagi. W przypadku występowania odchyleń w funkcjonowaniu system ten zasygnalizuje o tym.
 • Brak szumu. Minimalny poziom szumu i wibracji wyposażenia KNS w warunkach wysokiej skuteczności i wydajności.