Очисні споруди та користь для екології

Очисні споруди та користь для екології

Очисні споруди обов’язково потрібні будь-якому підприємству і населеному пункту, щоб відходи від громадських, житлових, сільськогосподарських і виробничих об’єктів не потрапляли в навколишнє середовище в своєму початковому вигляді.

За масштабами і місцем розташування вони бувають:

  • Загальноміські. Приймають відходи великих міст, населених пунктів, стоки підприємств після локального попереднього очищення. Відрізняються максимальною продуктивністю та великою площею.
  • Локальні. Встановлюються на підприємствах, в невеликих селищах. Зазвичай виконують попередню очистку перед скиданням стічних вод у загальноміські мережі.
  • Станції біологічного очищення. Компактні індивідуальні системи для приватних будинків.

Методи очистки стічних вод

Принцип роботи очисних споруд залежить від методу очищення. Існує кілька основних:

  • Механічний. Домішки видаляються механічним шляхом, внаслідок фільтрації та відстоювання. Тверді частинки уловлюються сітками, пісколовками та іншими первинними фільтрами, а поверхневі – бензомаслоуловлювачами. Зазвичай це перший етап комплексної очистки.
  • Хімічний. Спеціальні реагенти осаджують забруднювачі, перетворюючи їх в нерозчинний осад. Метод використовується для глибокого очищення промислових стічних вод, дезінфекції, як підготовка перед біологічним очищенням.
  • Фізико-хімічний. Передбачає видалення розчинених і тонкодисперсних частинок різними методами: шляхом введення коагулянтів для утворення осаду, методом сорбції, пропусканням повітря чи методом флотації, а також шляхом центрифугування, нейтралізації, іонного обміну та інших методів.
  • Біологічний. Заснований на принципі природного біохімічного самоочищення за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів. Такий процес називається біохімічним окисленням. У штучних умовах для цього використовуються спеціальні біофільтри, аеротенки, метантенки та інші системи.

Кращий результат дає сукупність кількох методів. При правильному проектуванні комплексних очисних споруд, іноді стічні води, що пройшли процес видалення забруднень, на виході виявляються чистішими за водойми, куди вони надходять.

Навіщо потрібні очисні споруди?

Своєчасне очищення стоків, в першу чергу, важливе для екології. Воно запобігає непоправному забрудненню водойм і грунту, грунтових вод. Забруднена вода порушує всю екосистему на кілометри навколо. Це позначається також на флорі, фауні, здоров’ї людей та хатніх тварин.

Наявність очисних споруд на підприємстві робить їх робочий процес більш економічним, адже іноді очищені стічні води використовуються повторно для господарських потреб.

Постійно з’являються нові технології і методи. Їх розвиток і впровадження на законодавчому рівні – це необхідний крок для збереження екології, навколишнього світу і самої людини. Сучасні автоматизовані системи оснащені аварійними механізмами, отже ризик скидання небезпечних або токсичних неочищених відходів практично зводиться до нуля.

Компанія «Акваполімер Інжиніринг» пропонує свої послуги в сфері проектування, комплектації та монтажу очисних споруд. Ми використовуємо тільки сучасні екологічні технології та надаємо рішення для житлових, промислових і соціально-культурних об’єктів.